Regelmatige controle is belangrijk

Nazorg

Regelmatige controle is belangrijk

Controle afspraak voor nazorg

Laat uw prothese regelmatig controleren, minimaal 1 keer per jaar. De prothese slijt en door het ontbreken van tanden en kiezen is de kaak zijn functie verloren en gaat deze slinken. Hierdoor kunnen er pijnlijke plekken ontstaan en kan de prothese los gaan zitten. Zo nodig kunnen er correcties aangebracht worden zodat uw prothese optimaal blijft functioneren.