Zorgverzekeraar

Wat vergoedt de verzekeraar?

Verzekering

U vraagt zich ongetwijfeld af welk percentage vergoed wordt door uw verzekering. Per ziektekostenverzekeraar gelden afwijkende vergoedingsbedragen en daarom kunnen wij hier niet direct een helder antwoord op geven. E.e.a. is afhankelijk waar en hoe u verzekerd bent. Er zijn natuurlijk ook nog zgn. aanvullende verzekeringen mogelijk.

In het algemeen geldt voor basisverzekerden:

Bij een nieuwe volledige prothese boven, onder of boven & onder:

 • Standaard een vergoeding van 75% van de totale kosten. De eigen bijdrage bedraagt 25% van de totale kosten. De eigen bijdrage kan gedeeltelijk tot geheel vergoed worden vanuit een aanvullende verzekering. Dit is verschillend per aanvullende verzekering.Let op: zie opmerking over eigen risico!

Bij een nieuwe partiële/ frameprothese:

 • De kosten van een partiële prothese of frameprothese vallen niet onder de basisverzekering. Deze kosten zijn particuliere kosten. De kosten hiervan kunnen geheel of gedeeltelijk vergoed worden vanuit een aanvullende verzekering.Dit is verschillend per aanvullende verzekering.

Bij een nieuwe implantaat prothese:

 • Voor een vergoeding vanuit de basisverzekering dient een machtiging afgegeven te zijn door de zorgverzekeraar. Na machtiging is er een vergoeding vanuit de basisverzekering met een eigen bijdrage.
 • Een volledige onderprothese op implantaten kent een eigen bijdrage van 10%.
 • Een volledige bovenprothese op implantaten een eigen bijdrage van 8%.
 • Een tegelijkertijd vervaardigde normale bovenprothese in combinatie met een implantaat gedragen onderprothese heeft een eigen bijdrage 17% en 10%.
 • Een tegelijkertijd vervaardigde normale onderprothese in combinatie met een implantaat gedragen bovenprothese heeft een eigen bijdrage van 17% en 8%.
 • De eigen bijdrage kan gedeeltelijk tot geheel vergoed worden vanuit een aanvullende verzekering. Dit is verschillend per aanvullende verzekering. Let op: zie opmerking over eigen risico!
 • Kosten implantologie: het vooronderzoek, de röntgenfoto en het implanteren ten behoeve van een prothese op implantaten kent een vergoeding van 100% vanuit de basisverzekering. Let op: opmerking over eigen risico! Het kan voorkomen dat twee maal het eigen risico wordt belast, dit is wanneer het implanteren en het plaatsen van de prothese in twee verschillende kalenderjaren plaatsvindt. Indien uiteindelijk het plaatsen van de implantaten niet doorgaat, zijn de kosten voor foto’s en consult voor rekening van de patiënt. Ze komen dus daarmee niet ten laste van de basisverzekering.

In 2019 bedraagt het wettelijk vastgesteld eigen risico € 385,-. bij alle bovengenoemde vergoedingen voor prothetische zorg vanuit de basisverzekering worden deze ten laste gelegd van het wettelijk eigen risico. daarnaast kan het wettelijk eigen risico verhoogd worden tegen een lagere basispremie.

Reparatie

 • Volledige prothese:
een vergoeding vanuit de basisverzekering van 90%. Eigen bijdrage bedraagt 10%. Let op: zie opmerking over eigen risico!
 • Partiële prothese:
kunnen alleen geheel of gedeeltelijk vergoed worden vanuit aanvullende (tandarts)verzekering.
 • Implantaat prothese:
alleen met machtiging van zorgverzekeraar een vergoeding vanuit de basisverzekering. Hier geldt een eigen bijdrage van 10%. Let op: zie opmerking over eigen risico!

Rebasing

 • Volledige prothese:
een vergoeding vanuit de basisverzekering van 90%. Eigen bijdrage bedraagt 10%. Let op: zie opmerking over eigen risico!
 • Partiële prothese:
kunnen alleen geheel of gedeeltelijk vergoed worden vanuit een aanvullende  (tandarts)verzekering.
 • Implantaat prothese:
alleen met machtiging van zorgverzekeraar een vergoeding vanuit de basisverzekering.Hier geldt een eigen bijdrage van 10%. Let op: zie opmerking over eigen risico!

Persoonlijk

Onze specialisaties

Bekijk onze producten & diensten óf maak een gratis afspraak bij ons om de verschillende mogelijkheden aan u uit te laten leggen voor een stralende lach!